Trygghet

Du ska känna dig trygg när du anlitar en optikerkonsult. Jag har gått samtliga tre steg i kvalitetsutbildningen och arbetar enligt kvalitetsnormen. I och med detta kan jag vara medicinsk ansvarig optiker på plats i din butik. Självklart har jag egen patientskadeförsäkring och ansvarsförsäkring

Du som bokar mig måste ge mig möjlighet att göra synundersökningar med kvalitet och jag behöver 30 minuter för synundersökning och 60 minuter för torra ögon och binokulära utvärderingar.

GPDR

Företaget är skyddat enligt GPDR. Företaget samlar inga personuppgifter från kunder eller leverantörer och skickar inga nyhetsbrev. Företaget har inga egna patienter utan omhändertar patienter i andra verksamheter på konsultbasis och följer deras policy.